פריסת רווח הון מחזיר את המס ששולם, איך לבצע נכון.

פריסת רווח הון מחזיר את המס ששולם, איך לבצע נכון.

פריסת רווח הון מחזיר את המס ששולם, איך לבצע נכון.

מכרתם נכס בעסק ונוצר רווח הון. תצטרכו לשלם מס בסכום לא מבוטל תוך 30 יום ממועד המכירה, קרוב לוודאי 25% מהרווח.
האם זאת גזירה סופית? לא בהכרח...

מס הכנסה מאפשר לבצע פריסה של המס, היינו לשייך אותו בחלקים שווים, עד 4 שנים לאחור, כך שחישוב החבות במס תיוחס לאותן שנים ותאפשר להינות מתשלום מס מוקטן.

לרוב ולבעלי הכנסות נמוכות מספיק, שלא ניצלו את מדרגות המס הנמוכות שלהם וכן נישום שהוא מעל גיל 60, קיימת אפשרות לפרוס ולשייך את רווח ההון ברבדים שונים אחורה. בדרך זאת ורק ע"י בדיקה מקדימה של כדאיות (ע"י איש מקצוע מוסמך כדוגמת רואה חשבון), ניתן לאמוד מהו סכום המס בגין רווח ההון, שאמור להיחסך בדרך של פריסה לאחור.

זהירות - בדיקה לא מיקצועית יכולה להחמיר את המצב, במקרים בהם רמות ההכנסה אינן נמוכות דיין ולא נותרו נקודות זיכוי לניצול, דבר שעלול להביא לתוצאה הפוכה - תשלום מס במקום החזר.

 

דבר זה נכון הן לרווח הון הנובע מנכס רגיל בעסק (מכונה, ציוד, זכות) והן למקרקעין מה שמכונה מס שבח.

מומלץ לבדוק כדאיות החזר מס על דרך הפריסה, גם תוך שיקולי ייחוס הנכס במקרים מסויימים לבן הזוג (כדוגמת שבח דירה שקיימת אפשרות פיצול בין בני זוג), דבר שעשוי להפחית משמעותית את חבות המס בעיסקה.

צרו קשר

הצהרת נגישות