מאמרים

בית - מאמרים - ראשי

עוסק פטור או מורשה – סיווג נכון לעוסק

עוסק פטור או מורשה – סיווג נכון לעוסק

עוסק פטור או מורשה – סיווג נכון לעוסק

עוסק פטור או מורשה – סיווג נכון לעוסק.

 

עסק מתחיל או עסק קיים נתקלים בדילמה מול רשויות המס, באיזו מסגרת לפעול, מה השוני בין סוגי העוסקים, האם קיים חופש בחירה בין עוסק פטור למורשה ובאלו תנאים מתבצע מעבר בין הסיווגים. במאמר ניתן תשובות להחלטה עסקית חשובה זו.

אחת ההחלטות העומדות בפני עוסק היא האם להיות עוסק פטור או מורשה מיד עם תחילת העסק.

רשות מס ערך מוסף מאפשרות לעסקים בתחילת דרכם, בהנחה שצפי המכירות בעסק נמוך מתקרה שנקבעה, הקלות בהתנהלות השוטפת ובדיווח התקופתי וזאת במטרה כפולה של הן להקל על מערכת המס, בהקטנת נטל הטיפול במכלול העוסקים הרשומים והן במטרה להקל על העוסק, אשר היקפי המכירות הנמוכות לא מאפשר לו לפחות בתחילת הדרך לשאת בעלויות הגבוהות יחסית ובזמן הנדרש להכנת דיווח שוטף תקופתי.

חשוב לציין שלא כל עוסק יכול לבחור מיד עם רישומו, במע"מ לבחור במעמד המקל של עוסק פטור. קיימים עוסקים (כמצוין בתקנה 6א' לתקנות מע"מ), אשר מיד עם רישומם במע"מ הם מחויבים בהוצאת חשבונית מס כדין, היינו מוגדרים כעוסק מורשה מיד עם תחילת ההתעסקות. (בין המקצועות הנזכרים בתקנה:  רופא, עורך דין, רואה חשבון, אדריכל ועוד).

מהם עיקרי ההבדלים בין עוסק פטור למורשה.

 כלל אצבע שקבע משרד מע"מ לעוסק פטור (בהנחה שאין העוסק נמנה עם המקצועות שהוגדרו בתקנה 6א לעיל) הוא מבחן תקרת ההכנסות ממכירות בעסק, בתקופה של שנת המס המתחילה בינואר ומסתיימת בדצמבר (לגבי עוסק הנרשם במהלך השנה, ההכנסות שמתחילת מועד רישומו ועד תום חודש דצמבר).

תקרת הכנסות מעסק זו עומדת, בשנת 2021 על סך של 99,893 ₪.

באם עוסק חדש סבור, שאין הוא עובר תקרת הכנסה זו, הרי שהוא יסווג כעוסק פטור.

עוסק פטור, להבדיל ממורשה אינו רשאי להוציא חשבונית מס, אלא קבלה בלבד (פועל יוצא מקבלת תמורה על מכירותיו בעסק). עוסק פטור נהנה ממלוא תמורת המכירות, מבלי שיצטרך "להפריש" 17% (החל מחודש 9.2012) כפי שעושה חברו העוסק המורשה, ממחזור המכירות למע"מ.

בעוד עוסק פטור נהנה מהשארת "מרכיב מע"מ" רעיוני זה בכיסו, חסרונו בכך שאין הוא רשאי לדרוש חזרה לכיסו, את מרכיב המע"מ בחשבונית הוצאה שיצאה לו ע"י עוסק אחר.

לכאורה קיים קיזוז בין אי תשלום מע"מ לאי דרישתו, לפחות בעסק שבו ההכנסות עולות על ההוצאות, אבל לא כך הדבר בתקופת הקמת העסק, בה ברוב המקרים קיימות הוצאות הקמה ורכישת נכסים בעסק, אשר המרכיב המע"מ בהם הוא לא זניח כלל.

עוסק מורשה נהנה ממעמד שונה מעמיתו הפטור, לפחות ככל שזה נתפס בעיני הלקוח. כך למשל קיימים לקוחות ובכללם חברות וארגונים גדולים, אשר יעדיפו התקשרות עסקית עם עוסק מורשה, המפיק להם חשבונית מס, מאשר עוסק פטור המפיק קבלה.

הבדל נוסף ראוי לציון הוא עלות ניהול החשבונות בעסק, הכולל דיווח תקופתי לרשויות המס.

בעוד שלעוסק פטור ניתנה הקלת דיווח והוא נידרש לדווח אחת לשנה (עד סוף חודש ינואר בשנה העוקבת לשנת העסקים) על מחזור מכירותיו בלבד (ולא ההוצאות בעסקו) בשנה החולפת, הרי שעוסק מורשה מחויב בדיווח תקופתי (אחת לחודש או חודשיים בהתאם לדרישה) וזאת הן על מחזור המכירות בעסק והן על התשומות ששימשו אותו בהשגת ההכנסה.

 

האם ניתן לעבוד מסוג עוסק אחד לשני ומהם המגבלות במעבר שכזה?

בכל עוסק קיימת מגמת שינוי במהלך השנים. חלק מהעסקים מצטמצמים לכדי מכירות נמוכות בשנה מסויימת וחלק אחר מהעסקים, נהנים מזינוק מרשים בהכנסות, זינוק חד שנתי או דו שנתי, אשר מיד לאחריו חוזר העסק לרמת הכנסות נמוכות המתאימה לעוסק פטור.

עוסק מורשה יוכל לעבור לסיווג עוסק פטור, מקץ שנתיים רצופות של מחזור מכירות, הנמוך מתקרת הפטור שנקבעה לעוסק כזה (ראה התייחסות בתחילת המאמר).

משחזר להיות כזה וככל עוסק פטור שרוצה לחזור לסיווג עוסק מורשה, עליו להציג עליה במחזור ההכנסות עד כדי מעבר של אותה תיקרה מוזכרת. כאן לציין שברוב המקרים מספיקה הזמנת עבודה מלקוח, אשר צרוף שלה למכלול ההכנסות עד כה יעיד על מעבר תקרת הפטור, בכדי לאפשר לעוסק פטור לעלות למורשה.

 

סיכום המאמר.

ההחלטה לגבי סיווג עוסק כפטור או מורשה היא החלטה חשובה בתחילת דרכו של העסק.

להחלטה זו מגוון היבטים הן כספיים והן אסטרטגיים, אשר עסק חייב לשקול, בהכינו תכנית עסקית קודם לפתיחת העסק. עוסק פטור נהנה מהקלות דיווח והתנהלות שוטפת, שלרוב מתרכזת בסוף שנת מס, בעוד עוסק מורשה שחייב בדיווחים חודשיים לרשות המיסים.

המעבר ממצב של עוסק פטור למורשה וההפך, מותנה במחזור המכירות בעסק, אשר רק לאחר שנתיים חלשות יוכל מורשה לעבור לפטור, והמעבר מפטור למורשה הוא על דרך של תקרת פטור הכנסות.

 

כ א ן    ב ש ב י ל ך

אנחנו נסייע לך להיערך נכון, נפתח עבורך תיקים ברשויות ונלווה אותך לאורך כל הדרך.

למידע נוסף בנושא זה– נא פנו למשרדנו לייעוץ והכוונה פרטנית.

 

 

 

צרו קשר

הצהרת נגישות