• מה בין תאום מס להחזר מס

  מה בין תאום מס להחזר מס?

מה בין תאום מס להחזר מס?


תאום מס

 

גם בקשת החזר מס וגם תאום מס הינן פעולות, שמבוצעות מול משרדי מס הכנסה ושמטרתן להקטין את תשלום המס במהלך השנה.

שכיר העובד בשני מקומות או יותר, או שמקבל גמלה בנוסף לעבודתו כשכיר, יהיה חייב לפנות לפקיד השומה לבצע תאום מס. פקיד השומה ימסור לכם אישורי ניכוי מס אותם יש למסור לכל אחד מהמעבידים.

כל מעביד ינכה לכם מס שנקבע לו, על פי האישור מפקיד השומה, כך שהמס שתשלמו כשכירים במהלך השנה, מכל מקומות העבודה יהיה המס שמגיע מכם על פי החוק.

 

מה אם לא אבצע תאום מס?

אם לא יבוצע תאום מס ביוזמת העובד, חייב המעביד הנוסף לנכות משכר העובד את אחוז המס המכסימלי (בשנת 2012 הינו 48%).

משמעות הדבר היא פחות שכר לבנק היום והשקעת זמן להחזרתו בעתיד (בקשת החזרי - טופס 135).

לקבלת ייעוץ והסבר נוסף על אופן הגשת בקשה לתאום מס פנה אלינו.

 

 

החזר מס

 

אני מקבל משכורת חודשית. מדוע שאהיה זכאי להחזר מס? האוכל לבצע בדיקת זכאות בעצמי?

 

המס שמשלם שכיר במשכורתו מחושב תחת ההנחה של רציפות עבודה מתחילת השנה ועד סופה.

אם הייתה אי רציפות, או שגובה משכורתך השתנה במעבר בין עבודות, חישוב המס כבר אינו מדויק.

עליך לבחון זכאותך להחזר מס.

 

קיימים מספר אירועים בגינם זכאי שכיר להחזרי מס במהלך שנה והנה חלקם:

 

 1. מעבר בין מקומות עבודה.
 2. סגירת עסק עצמאי והתחלת עבודה כשכיר.
 3. תשלום חוב ביטוח לאומי (בין אם כשכיר ובין אם עצמאי).
 4. גרוש המשלם מזונות לגרושתו והוא נשוי בשנית.
 5. גרוש המשלם מזונות עבור ילדיו, מכוח פסק דין.
 6. חייל משוחרר משרות סדיר.
 7. זכאי לתואר אקדמאי או לימודים מקצועיים בהיקף שעות לימוד שנקבע.
 8. אי רצף בין מקומות עבודה, עם או בלי דמי אבטלה בתקופה זו.
 9. מי שילדו או הוא מוגדרים נטולי יכולת (קשיי למידה מסוימים נכללים בהגדרה זו).
 10. שילמת עבור הכשרה בתחום עיסוקך או עבור שרותי החזרי מס.
 11. מי שביצע תאום מס, היות ומדובר באומדן וייתכן ושילם יותר מהנדרש.

 

אם ענית על חלק מהאירועים לעיל, ייתכן ומגיע לך החזר.

 

תוכל להגיש לבדך בקשת החזר מס, אבל לא תמיד הינך מודע לקריטריונים שבגינם אתה עשוי להגדיל את ההחזר.

ובאם תימצא חייב בתשלום מס, בשל טעות או אי דיוק במילוי הטופס – אזי הצרה היא כפולה.

 

חסוך זמן יקר, תן לנו למכסם את החזרי המס המגיעים לך

לבחינת קריטריונים אלה ואחרים, קבע איתנו עוד היום פגישת הכרות ללא התחייבות.

צרו קשר

הצהרת נגישות