• מדרגות מס הכנסה 2021

    מתוך אתר רשות המיסים: לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לשנת 2021.
הצהרת נגישות