חשבות וראיית חשבון

בית - שירותים - ראשי


  • חשבות וראיית חשבון

חשבות וראיית חשבון


ייצוג מול המוסדות (תן לנו, אלה המכירים את מערכות המס במדינה, לדאוג לאינטרסים שלך).

הכנת דוח תזרים מזומנים לכל עסק, על בסיס רבעוני וללא תלות בגודלו של הלקוח.

בניית תקציב נשלט תשומות, או דוח פרופורמה בעסק לחיזוי תוצאות תזרים פעילות ומזומנים עתידי.

הכנת והגשת דוחות ניהוליים (השוואת ביצועים בין השנים, דוח תקציב מול ביצוע) וניתוחם יחד עם הנהלת העסק.צרו קשר

הצהרת נגישות