שאלות נפוצות

אני מעוניין לפתוח תיק עצמאי. האם אהיה עוסק פטור או מורשה?

למעשה קיימים שני קריטריונים על פיהם ייקבע מעמדו של עוסק: גובה מחזור ההכנסות השנתי הצפוי, אופי הפעילות בעסק המוקם. במידה ומחזור העסקאות השנתי נמוך מ 70,605 ש"ח (על פי ס' 1 לחוק - נכון לשנת 2009), אזי יסווג העוסק כפטור, אלא אם כן הוא נמנה על אחד מסוגי העוסקים המוגדרים בסעיף 13 לחוק מעמ (סעיף קטן (1): בעל מקצוע חופשי...אגרונום, אדריכל,...מתורגמן, רו"ח....וכו'), אזי יסווג כמורשה גם אם מחזור עסקאותייו נמוך מזה.

מעולם לא עשיתי בדיקה לזכאות להחזר מס. לא מאמין בזה. אם הייתי תמיד שכיר, אז בטוח ניכו לי את המס הנכון בתלושים, גם אם עברתי ממקום עבודה אחד לאחר והשתנתה לי המשכורת?

ממש לא: ניכוי המס בתלוש המשכורת מבוסס על אומדן בלבד. אם המשכורת לא משתנה וקיים רצף מלא של 12 חודשי עבודה בשנת המס (ינואר עד דצמבר), אז הטענה שלך נכונה. אם החלפת מקום עבודה או לא עבדת חלק מהשנה, תוכנת השכר במקום החדש אינה מעודכנת בנתוני השכר הקודמים שלך. במקרה של עליית שכר ייתכן ותוכנת השכר ניכתה משכרך החדש סכום גבוה מהנדרש. גם תקופה של אי-עבודה מקטינה את חבות המס שחושבה עד למועד הפסקת העבודה. לסיכום: מעבר בין מקומות עבודה ו/או אי עבודה רציפה בתקופה מסויימת מהווה פוטנציאל להחזר מס.

אני טיפוס שמחליף מקומות עבודה כמו גרביים. לא זוכר איפה עבדתי ובאיזו תקופה. האם לוותר על הבדיקה? נראה לי מסובך והזוי לגמרי להשיג את הטפסים....

ככלל לא כדאי לוותר לפני שניסית להתמודד. איש המקצוע יוכל להשיג עבורך מביטוח לאומי את רשימת מקומות העבודה בהם הועסקת מאז ומעולם. ברשימה זו לרוב מצויין שם המעביד, כתובת ותקופת ההעסקה. במידה והחברות אכן קיימות למועד הבדיקה, ניתן לפנות אליהן לקבלת המידע הנדרש. במידה והחברות אינן קיימות ניתן לשלוף את הנתונים ממחשבי מס הכנסה (שאילתה 4601).

הוגדרתי כעוסק פטור אבל במהלך השנה גדלו המכירות, כך שאהפוך למורשה. איך מדווחים על ההכנסות למע"מ, בתקופה שהייתי בה עוסק פטור?

אם הפכת לעוסק מורשה אז הינך צריך לדווח כל חודש או כל חודשיים. בדיווח הראשון לכשיגיע, עלייך לציין את גובה מחזור ההכנסות שהיה לך עד הפיכתך למורשה בשורה "עסקאות פטורות ממע"מ". את שאר ההכנסות שהופקו ממועד שינוי המעמד לעוסק מורשה תציין בשורה "עסקאות חייבות במע"מ". לציין שלפי הנחיות סעיף 40 לחוק: מעמ תשומות תוכל לדרוש רק עבור הוצאות שהוצאו החל מהתקופה בה הפכת לעוסק מורשה.

יועץ המס ביקש ממני להביא טופס 106 מהמעביד הקודם. אני מסוכסך עם המעביד ולא מעוניין להתקשר אליו. יש אפשרות אחרת להשגת המידע בטופס?

כן, קיימות מס' אפשרויות: או שמחתימים אותך על ייפוי כוח אשר מאפשר ליועץ המס לפנות בעצמו אל המעביד ולבקש בשמך את הטופס, או שיועץ המס מוציא את המידע ממחשבי מס הכנסה (במידה והוא מחובר אליו-שאילתה 4601). בד"כ האפשרות הראשונה פרקטית יותר והמעביד מפקסס את הטופס לאחר פניית איש המקצוע.

היה לי בחודשיים האחרונים מחזור כמעט אפסי. איך זה שעלי לשלם מקדמות על ההכנסות הקטנות?

תשלום המקדמות נקבע ומחושב על ההכנסה השנתית המצטברת. בהחלט ייתכן מצב שחודשי מכירות נמוכות מאד יקזזו חודשי מכירות טובות בהרבה ועדיין, בראייה שנתית של ההכנסות - יש צורך בתשלום מס. למעשה חבות המס נפרסת על פני השנה והיא משולמת כאחוז מחושב על הכנסות (גם בחלקי השנה בהם ההכנסה מזערית) ואין זה נכון להסיק מביצוע חלקי, על תשלומי המס של כל השנה.

צרו קשר

הצהרת נגישות