מאמרים

בית - מאמרים - ראשי

ברוטו ונטו – ניהול תזרים מזומן נכון לעצמאי

ברוטו ונטו – ניהול תזרים מזומן נכון לעצמאי

ברוטו ונטו – ניהול תזרים מזומן נכון לעצמאי

מהו על פי רוב "כלל האצבע" שבחינה ויישום מתמידים שלו על פני חודשי השנה, תאפשר חלוקה נכונה של תשלומים מתוך ההכנסה הפנויה בעסק עצמאי (הכוונה להתאגדות כיחיד/שותף ולא לחברה) ותמנע מצוקת מזומן בסוף תקופה שעשויה לסכן את המשך פעילותו והתנהלותו התקינה של העסק – במאמר זה שלפניכם.

 

בשונה משכיר אשר הכנסותיו ממשכורת, על פי רוב מתחלקות זהה על פני חודשי השנה, חובותיו לרשויות המס מנוכות ממשכורתו באופן אוטומטי, מבלי צבירת חובות וחיפוש מקורות לתשלום ובכללן הלוואות לצרכי פירעונן, עצמאי ניצב בפני הצורך בפתרון יעיל לקביעת הסדר תשלומים נכון, שיאפשר הקטנת סכום לתשלום בסוף השנה  (בגין אומדנים ששימשו אותו בתשלום) עד למינימום האפשרי.

 

רוב העצמאים במשק בוחרים במתכוון או שלא, לנהל תזרים מזומנים עסקי ופרטי במשותף, אם זה בניהול פיזי של חשבון בנק אחד לשני המישורים וכן בתחשיב המזומן הפנוי שאמור לשמש ככיסוי לתשלומים נוכחיים ועתידיים בעסק.

פועל יוצא ובלתי נמנע של התנהלות שכזאת, הוא על פי רוב ניצול של ההכנסות מהעסק לטובת צרכים אישיים והצורך בנטילת הלוואות או מקורות מימון אפשריות אחרות לצורך תשלומים שוטפים לרשויות כדוגמת מע"מ (שיעורו ליום כתיבת המאמר עומד על 17%), מס הכנסה וביטוח לאומי. ככל שמדובר על תשלומים שנקבעים על פי אומדן צפוי (למשל מקדמות מס הכנסה שאינם תשלום סופי למס הכנסה אלא נקבעות לפי הענף הכלכלי שבו פועל העסק, או מקדמות ביטוח לאומי שנקבעות בהסתמך על תוצאות שנת המס הקודמת) יש צורך בקביעת אומדן יעיל ככל שניתן על ההכנסות, אשר ישמש כ"עתודה בצד" לתשלומים לרשויות, כך שיתרת התשלום בהתבררות התוצאות בפועל בסוף השנה יהיה מינימלי.

 

לצורך קביעת אומדן יעיל ככל שניתן יש צורך בהבנת שעורי וסכומי חובת התשלום לרשויות.

מע"מ לתשלום הוא בשיעור של 17% על ההכנסות בניכוי ההוצאות. יש לקבל נתון זה מהנהלת החשבונות בעסק בסוף תקופה מדווחת וזהו הנתון שעל פי רוב קשה לאמוד במדויק, היות וקיימים מרכיבי הוצאה שניתן לדרוש בגינם רק חלק מאחוז המע"מ (כדוגמת הוצאות אחזקת רכב פרטי).

בהינתן דיווח ראשון למע"מ (חודשי או דו-חודשי תלוי בגודל העסק) ניתן לקבוע אחוז רווח תפעולי בעסק. קביעת אחוז שכזה, בהנחה שהוא קבוע על פני חודשי השנה משמש לקביעת שעור מקדמות מס הכנסה וביטוח לאומי.

 

על הכנסותיו של עוסק בתקופה המדווחת יש להשאיר "עתודת תשלום" בשעורים הבאים:

  • מע"מ ייקבע כשעור של 17% מוכפל ברווחיות לפני מס בעסק (להלן: "הרווחיות").
  • בסיס ההנחה הוא שבהוצאות יש החזר מע"מ בשיעור דומה (אם החשבוניות ללא מע"מ יש לנהוג אחרת).
  • מומלץ להטות את התוצאה ב 2-3% למעלה בהתחשב בכך שלא כל ההוצאות מותרות למע"מ תשומות מלא (למשל, עסק ברווחיות של 30% ישאיר מע"מ בשיעור (30%+3%) * 17% = 6%).
  • מקדמת מס הכנסה (בהנחת זיכוי מס  2.25 נקודות זיכוי לגבר או 2.75 נקודות לאישה יחיד ללא ילדים או מצב מיוחד המזכה בנקודות נוספות) תקבע לצורך נוחיות לפי רמת הרווחיות של עד 100 אלף (כ 6% מההכנסות) ומעל 100 אלף ועד 200 אלף (כ 14% מההכנסות).
  • ביטוח לאומי לאומדן על ההכנסות, נקבע לפי השעורים בחוק בחלוקה לפי רמות רווחיות של עד 100 אלף (כ 13% מההכנסות) ומעל 100 אלף ועד 200 אלף (כ 15% מההכנסות).

 

סך כל העתודה לתשלום אם כך, לצורך אומדן תשלומים מתוך ההכנסות הוא כדלקמן:

  • רמת הרווחיות של עד 100 אלף  (19% (מס הכנסה וביטוח לאומי) + 18% מוכפל ברווחיות העסק + 2%.
  • רמת הרווחיות של עד 200 אלף  (29% (מס הכנסה וביטוח לאומי) + 18% מוכפל ברווחיות העסק + 3%.

 

לדוגמא:

  1. עסק ברווחיות של 45% צופה רווח למס שנתי של 180 אלף (בהתבסס על שנה קודמת למשל).

העתודה לאומדן תשלום לרשויות על כל 1000 שקל הכנסה יהיה בסך 400 ₪ כדלקמן:

(17% * 45% + 2% + 29%) * 1,000 = 400 (בקרוב).

 

  1. עסק ברווחיות של 75% צופה רווח למס שנתי של 90 אלף.

העתודה לאומדן תשלום על כל 1000 שקל הכנסה יהיה בסך 450 ₪ כדלקמן:

(17% * 75% + 3% + 29%) * 1,000 = 450 (בקרוב).

 

סיכום המאמר.

בהינתן כלל אצבע על ההכנסות המתקבלות במהלך התקופה, לצורך אומדן תשלומים צפויים לרשויות, (דבר אשר מקל על התנהלותו תזרים המזומנים הקיים והצפוי של העסק) קיימים סיכויים רבים שלא ייווצר חוב גדול בסוף שנה, בגין תשלומי המס לרשויות, דבר שיכול למנוע מעסק את הצורך בלקיחת הלוואה יקרה או גיוס משאבים  בתנאי לחץ.

זהו אומדן המתייחס לעסקים קטנים המתאגדים כיחידים ויכולים לאמוד בקרוב את רמת הרווחיות בעסק ואת מחזור המכירות הצפוי להם על פני השנה.

כמובן שזהו אומדן ויש לבחון כל מקרה לגופו ולתת דעת לאירועים יוצאי דופן שמשפיעים על בסיס ההנחות לתחשיב וכמובן על התוצאה הצפויה.

 

כאן בשבילך

אנחנו נסייע לך להיערך נכון, נפתח עבורך תיקים ברשויות ונלווה אותך לאורך כל הדרך.

למידע נוסף בנושא זה– נא פנו למשרדנו לייעוץ והכוונה פרטנית.

צרו קשר

הצהרת נגישות