מאמרים

בית - מאמרים - ראשי

בני זוג פרודים – היבטי מס הכנסה

בני זוג פרודים – היבטי מס הכנסה

בני זוג פרודים – היבטי מס הכנסה

בני זוג המנהלים חיים נפרדים יצטרכו להתנהל באופן שונה בכדי לקבל החזרי מס הכנסה להם הם זכאים בשנת מס מסוימת.

ננסה להסביר מדוע זה קורה ומה עליהם לעשות כדי שאחד מבני הזוג הפרודים יוכל לדרוש את החזר מס ההכנסה בחזרה מהמדינה.

 

מס הכנסה מתייחס לכל זוג הרשום במרשמי משרד הפנים כגוף ממוסה משותף. רוצה לומר שכל עוד לא מוצג פסק דין גרושים מבית דין המוסמך לפסוק זאת, רואים את שני בני הזוג במס הכנסה כבן זוג רשום ובת או בן הזוג האחר.

בדרך כלל בן הזוג שלו יש הכנסה גבוהה יותר, הוא שמוגדר בן הזוג הרשום.

נציין שאם אחד מבני הזוג פתח במהלך אחת השנים תיק עצמאי במס הכנסה, רוב הסיכויים שהוא זה שרשום כבן הזוג הרשום.

קיימים מקרים בהם נפרדים בני הזוג הנשואים, אם מתוך בחירה והבנה הדדית ואם מתוך חוסר בריה בשל מצב משפחתי זוגי שלא ניתן להמשיך להתנהל במסגרתו יותר.

זוגות אלה אינם מוגדרים כגרושים, היות ולא ניתן פסק דין המעיד על כך.

בני זוג כאלה לא יכולים לפנות לחוד לפקיד שומה במס הכנסה, כדי לדרוש החזר מס המגיע לאחד מהם, מבלי לדווח גם על הכנסות בן הזוג האחר, או במידה ולא ניתן להשיג מידע זה, בצרוף טופס 4440 חתום על ידי עורך דין המאשר שבני הזוג הנשואים חיים בנפרד.

איך זה מתבצע:

כדי לקבל את ההכרה הפיסקאלית (מיסוי) שבני הזוג הנשואים, כפי שהם רשומים ברישומי מס הכנסה, אינם מנהלים משק בית משותף עליהם לשכנע את פקיד השומה בכך שעליהם להציג טופסי 4440 חתומים יחד על אותו טופס (או כל אחד בנפרד).

אי לכך יחתמו שני בני הזוג, בנוכחות עורך דין, המאמת את חתימת הנישום על התצהיר שבטופס 4440 תוך רישום הכנסותיהם בשנת המס.

במקרים בהם רק אחד מבני הזוג חותם על ההצהרה ואין ביכולתו או באפשרותו להשיג את חתימת בן הזוג הפרוד על אותו תצהיר, ישלח פקיד השומה בעצמו תצהיר דומה בפנייה אישית שלו לבן הזוג האחר.

היכן ניתן למצוא את המסמכים הרלוונטיים?

את המסמכים המוזכרים ניתן למצוא או באתר מס הכנסה, בקטגוריית "טפסים", טופס 4440. ניתן כמובן להסתייע בשרותי משרדנו לקבלתם ולקבלת סיוע באופן מילויים והגשתם.

יש לציין שכל עוד לא שוכנע פקיד השומה, שבני הזוג אכן חיים בנפרד ואינם מנהלים משק בית משותף, אזי כל עוד לא התקבל המידע על הכנסותיו של בן הזוג האחר, לא יוכל בן הזוג המבקש החזר לתבוע את השבת המס.

 

סיכום המאמר.

בני זוג החיים בנפרד צריכים להקפיד על צרוף תצהיר בני זוג נשואים החיים בנפרד (טופס 4440) במקביל לשאר הטפסים הנדרשים לצורך קבלת החזר מס הכנסה בגין שנים בהם הם פרודים.

יש לזכור שכל עוד לא שוכנע בהיות בני הזוג פרודים, פקיד השומה מתייחס לזוג נשוי כזוג המנהל משק בית משותף ולכן נדרשים כלל ההכנסות של בני הזוג הנשואים כדי לדווח על מכלול הכנסותיו החייבות במס של משק הבית.

 

מילוי תצהיר בטופס 4440 על ידי שני בני הזוג יחד, או מילוי הטופס על ידי כל אחד בנפרד, על דרך שפקיד שומה "חוזר" אל הנישום שלא הצהיר ומבקש את הצהרתו בנפרד, יכולה לסייע בהשגת החזרי מס לבן זוג שכזה אשר אינו מנהל משק בית משותף עם בן הזוג האחר.

 

במאמר זה מצוין "בן הזוג" והכוונה היא ללשון זכר או נקבה לפי העניין.

 

כאן בשבילך

אנחנו נסייע לך להיערך נכון, נפתח עבורך תיקים ברשויות ונלווה אותך לאורך כל הדרך.

למידע נוסף בנושא זה– נא פנו למשרדנו לייעוץ והכוונה פרטנית.

צרו קשר

הצהרת נגישות